زیر سیگاری ۹۲

زیر پیاله ۱۶

ظرف خردل ۵۰ cc

سماق پاش ۹۰

سوپ خوری ۳۱۰۰ cc

سس خوری ۴ نفره

سس خوری ۱ نفره

شیر خوری ۲ نفره

شیر خوری ۱ نفره

سالاد خوری ۶ نفره

سالاد خوری ۳ نفره

سالاد خوری ۱ نفره

قوری قهوه ۳ فنجان

قوری چای ۳ فنجان

قوری چای ۲ فنجان

قوری قهوه ۲ فنجان

قندان ۲۰۰ cc

پیاله دسته دار ۱۰

پیاله ۱۶

پیاله ۱۴

پیاله ۱۳

پیاله ۱۲

نمک پاش ۷۰

نعلبکی ۱۶

تجهیزات پذیرایی استیل وان اعم از :
ظروف چینی ترولی پذیرایی، شفینگ دیش ، شربت سردکن ، سرومایعات سرد، سرومایعات گرم و …