مشاوره رایگان آنلاین(24 ساعته)
  • راه اندازی فست فود، راه اندازی کافی شاپ، راه رستوران
  • banner academy2
  • IMG_20191218_102429_602
  • IMG_20191218_102431_555

در این صفحه میتوانید بخشی از پروژه های انجام شده توسط گروه صنعتی استیل وان از سال ۱۳۹۳ تا کنون در ضمینه راه اندازی و تجهیز را مشاهده کنید.

 

ناممکاندسته بندیسال
قصر الضیافهتهران ، پاسدارانرستوران فرنگی۱۳۹۶
آمفی کافهتهران ، بام لندکافی شاپ۱۳۹۶
ریودو گریلتهران ، پاسدارانکافه رستوران۱۳۹۶
هتل استقلالتهرانهتل۱۳۹۶
کافه میراتهران، انقلابکافه۱۳۹۹
شانشیرازرستوران فرنگی۱۳۹۹
جان جهانرشت، گلسارکافه رستوران۱۳۹۹
تیلارلاهیجانرستوران۱۳۹۹
ویانمازندران، نوشهرکافه رستوران۱۳۹۹
رافابسقزوینکافه رستوران۱۳۹۹
دیدومکتهرانکافه رستوران۱۳۹۹
لوکاسکرج، مهرشهرکافه رستوران۱۳۹۹
کلاویهتهرانکافه رستوران۱۳۹۹
جلیز ولیزتهران، تهرانپارسفست فود۱۳۹۹
کاسا دل شفتهران، پونکرستوران۱۳۹۸
روماناتهران، تهرانپارسرستوران ایتالیایی۱۳۹۸
ناخدا پیتزا عمانمسقطفست فود۱۳۹۸
اوجمازندرانفست فود۱۳۹۸
ریبانتهران، تهرانپارسفست فود، کافه۱۳۹۸
مجموعه چارسوقمکافه، رستوران، فست فود۱۳۹۸
کرپعمانکافه۱۳۹۸
کرپاهوازکافه۱۳۹۸
کرپبندرعباسکافه۱۳۹۸
کرپتهران، هرویکافه۱۳۹۸
کرپتهران، اندرزگوکافه۱۳۹۸
کاسا دل شفتهران، تهرانپارسکافه رستوران۱۳۹۸
تراس پارکتهران، سعادت آبادکافه رستوران۱۳۹۸
هرنانتهران، اکباتانفست فود۱۳۹۸
راگوتهران، یوسف آبادکافه رستوران۱۳۹۸
خمرهتهران، سعادت آبادرستوران ایرانی۱۳۹۸
لپاناهوازرستوران ایتالیایی۱۳۹۸
رستوران مجلل لردبهبهانرستوران۱۳۹۸
کرپ کافهبندرعباسکافه۱۳۹۸
ب کافهتهرانکافه۱۳۹۷
لوارتهرانکافه رستوران۱۳۹۷
مس مستهرانرستوران۱۳۹۷
آنچینوتهرانکافه۱۳۹۷
شف کامیتهران ، پاسدارانرستوران مکزیکی۱۳۹۷
شف کامیتهران ، تهرانپارسرستوران مکزیکی۱۳۹۷
شف کامیتهران ، ارگ تجریشرستوران مکزیکی۱۳۹۷
کافه دیت (روف گاردن آرمیتاژ)مشهدکافه رستوران۱۳۹۷
روبو رویالتهران ، عرش آجودانیهفست فود۱۳۹۷
ویتندیتهران ، سعادت ابادرستوران فرنگی۱۳۹۷
آلباتروسمازندارن ، ایزدشهرکافه رستوران۱۳۹۷
استریت برگرمشهد ، وکیل آبادفست فود۱۳۹۷
قصرگرگانهتل۱۳۹۷
حس نوهمدانرستوران فرنگی۱۳۹۷
کاراکوتهران ، سهروردیکافی شاپ۱۳۹۷
آکس فودقمرستوران فرنگی۱۳۹۷
سوشی شاپتهران ، جردنرستوران فرنگی۱۳۹۶
گارنیشتهران ، زعفرانیهکافه رستوران۱۳۹۶
راسپیناتهران ، پیروزیفست فود۱۳۹۶
پریمو پالاسآبادانرستوران۱۳۹۶
جوبندرعباسکافه رستوران۱۳۹۶
دنیزکرج ، مهرشهرکافه رستوران۱۳۹۶
ژاپهکردستانکافه رستوران۱۳۹۶
تلیک برگرتهران ، اقدسیهفست فود۱۳۹۶
دریمتهران ،‌خیابان ایرانفست فود۱۳۹۶
سام پیتبریز ، اطلس مالفست فود۱۳۹۶
روکواردبیلکافی شاپ۱۳۹۶
ژوانمرکزی ،‌ساوهکافه رستوران۱۳۹۶
مولینوتهران ، آیت الله کاشانیرستوران ایتالیایی۱۳۹۶
کافه دوستبندرعباسکافی شاپ۱۳۹۶
پامادورتهران ، نارمکفست فود۱۳۹۶
بونسیبوشهرفست فود۱۳۹۶
لومانمازندران ، لومانکافی شاپ۱۳۹۶
مجتمع مادرخوزستان ، دزفولفودکورت۱۳۹۶
راشاتهران ، فاطمیکافی شاپ۱۳۹۶
ماهی سفیدتهران ، پاسدارانرستوران۱۳۹۶
اربن افهتهران ، شهرک غربکافی شاپ۱۳۹۶
بل کافهتهران ، شهرک غربکافی شاپ۱۳۹۶
بیسترو فلورینتهران ، روف‌گاردن ارگ تجریشکافی شاپ۱۳۹۶
رماتهران ، نیاورانکافی شاپ۱۳۹۵
پاستا و استیک آستهران ، برج میلادکافی شاپ۱۳۹۵
پازلاصفهانرستوران فرنگی۱۳۹۵
مجتمع صبا (شهر فرش)تهرانفودکورت۱۳۹۵
تهیه غذای فارسیتهران ، دولترستوران۱۳۹۵
لیبراتهران ، ولیعصرکافی شاپ۱۳۹۵
سازکدهتهران ، نیاورانرستوران فرنگی۱۳۹۵
کافه آستهران ، برج میلادکافی شاپ۱۳۹۵
۲۰ تیکتهران ، برج میلادفست فود۱۳۹۵
کافه آستهران ، پاسدارانکافی شاپ۱۳۹۵
بازیلتهران ، مطهریفست فود۱۳۹۵
جیلیز ویلیزتهران ، پیروزیفست فود۱۳۹۵
پراگتهران ، متجمع جهانی فردوسیکافی شاپ۱۳۹۵
برگر منبندرعباس ، هرمزگانفست فود۱۳۹۵
کافه آب و آتشتهران ، لواساناتکافی شاپ۱۳۹۵
پرسهتهران ، لواساناترستوران فرنگی۱۳۹۵
لوتوسکرج‌ ، جهانشهرتالار۱۳۹۵
سورناکرمانشاهفست فود۱۳۹۵
پومودوراردبیلرستوران فرنگی۱۳۹۵
تمیسگیلان ، تنکابنکافی شاپ۱۳۹۵
آتریناتهران ، شهرک غربرستوران فرنگی۱۳۹۵
بولونیزتوچالرستوران فرنگی۱۳۹۵
مسگیلان ، رشترستوران فرنگی۱۳۹۵
روسینیگیلان ، طالشفست فود و کافی شاپ۱۳۹۵
آرداوازتهران ، شریعتیفست فود۱۳۹۵
گرندبرگرشیرازفست فود۱۳۹۵
باغ تالار اسدمازندران ، تنکابنتالار پذیرایی۱۳۹۵
چوپیتهران ، میدان سپاهفست فود۱۳۹۵
توسینیتهران ، ظفرکافی شاپ۱۳۹۴
برگربارتهران ، پارک ویفست فود۱۳۹۴
لیمتهران ، تجریشکافی شاپ۱۳۹۴
ویست فودتهران ، سید خندانفست فود۱۳۹۴
مجتمع حلال ایرانتهران ، تهرانپارسهتل۱۳۹۴
اتللوتهران ، اختیاریهفست فود۱۳۹۴
ویلووتهران ، شهرک غربکافی شاپ۱۳۹۴
بارساواتهران ، گاندیرستوران فرنگی۱۳۹۴
هرمزبندرعباس ، هرمزگانهتل۱۳۹۴
کوثراصفهانهتل۱۳۹۴
نیکشااصفهانفست فود۱۳۹۴
کنتاکی فود سنترهمدان ، ملایرفست فود۱۳۹۴
گریل کافهمازندران ، نوشهرفست فود۱۳۹۴
سیرنگمازندران ، تنکابنتالار پذیرایی۱۳۹۴
لوتوسگیلان ، لنگرودتالار پذیرایی۱۳۹۴
مریمکیش ، هرمزگانهتل۱۳۹۴
صدفکیش ، هرمزگانهتل۱۳۹۴
لیلیاکرج ، جهانشهرفودکورت۱۳۹۴
اینجوی فودتهران ، نیاورانفست فود۱۳۹۴
باگروزنجیره ایفست فود۱۳۹۴
دوکخوزستان ، دزفولفست فود۱۳۹۴
باکسخوزستان ، بهبهانفست فود۱۳۹۴
پومودورتبریزرستوران۱۳۹۴
ظفرتبریزفست فود۱۳۹۵
گودوتهران ، ولیعصرکافی شاپ۱۳۹۴
پیتزا مسترتهران ، ولنجکرستوران فرنگی۱۳۹۴
لتیرتهران ، هرویفست فود۱۳۹۴
هرموتهران ، نیاورانرستوران فرنگی۱۳۹۴
تی تایمتهران ، نیاورانکافی شاپ۱۳۹۳
میخوشتهران ، بلوار فردوسفست فود۱۳۹۳
تنورتهران ، بلوار فردوسرستوران فرنگی۱۳۹۳
هیمهتهران ، پونکفست فود۱۳۹۳
آریوتهران ، اکباتانفست فود۱۳۹۳
هالنتهران ، قیطریهرستوران فرنگی۱۳۹۳
ماچیتهران ، ترکمنستانفست فود۱۳۹۳
کیدزلندکرجفست فود۱۳۹۳
برگر چیزمازندران ، ایزدشهرفست فود۱۳۹۳
البراههامارات ، دبیهتل۱۳۹۳
را به راکیش ، هرمزگانرستوران فرنگی۱۳۹۳
خانه کنتاکیکیش ، هرمزگانفست فود۱۳۹۳
گامبرونکیش ، هرمزگانهتل۱۳۹۳
کانیارگرگان ، علی آبادهتل۱۳۹۳
اسپرلوسگیلان ، رشتفست فود۱۳۹۳
اورامانتهران ، شهرک غربکافی شاپ۱۳۹۳
کی اف سیزنجیره ایفست فود۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

نمونه کار های شرکت استیل وان

آنچه در این صفحه میبیند، گزیده‌ای از پروژه های انجام شده شرکت استیل وان می‌باشد.

این پروژه ها از سال ۱۳۹۳ تا کنون هستند. استیل وان، تجربه کامل و کافی در زمینه راه اندازی و تجهیز آشپزخانه صنعتی را دارد.

تجربه چندین ساله‌ی استیل وان، شامل راه اندازی فست فود، راه اندازی رستوران، راه اندازی کافه رستوران، راه اندازی رستوران فرنگی، راه اندازی کافی شاپ، راه اندازی رستوران ایتالیایی، راه اندازی رستوران مکزیکی، راه اندازی فود کورت، راه اندازی هتل و … می‌باشد.

راه اندازی فست فود، کافی شاپ، رستوران

در طول سالهای متمادی، استیل وان فست فود های بسیاری را راه اندازی و تجهیز کرده است. اصول مدیریتی بی‌نظیر، کیفیت محصولات ارائه شده، طراحی های منحصر بفرد بخش طراحی استیل وان و همه و همه این موارد باعث شده مشتریان این شرکت، استیل وان را در پروژه های بعدی خود همراه کنند.

مشتری مداری در شرکت استیل وان امری نهادینه شده است. و همیشه و ‬همه‌حال میکوشد که مشتری را خوشحال و راضی نگه‌دارد.

هنگام راه اندازی فست فود، راه اندازی کافی شاپ و راه اندازی رستوران، همواره باید در نظر داشت که استفاده از متخصصان حرفه‌ای، با تجربه و با سواد در حین راه اندازی و تجهیز، میتواند بسیار در فرایند کار و هزینه بهبو و اثر بخشی داشته باشد.

استیل وان با تجربه‌ تجهیز، راه اندازی و طراحی بیش از ۱۵۰ پروژه قوی و بروز در کنار شماست.

با ما تماس بگیرید.

 

برچسب ها - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -