دستگاه گریل اتوماتیک – Nieco N850

دستگاه گریل اتوماتیک – Marshall air Fr69BG

گریل اتوماتیک – Marshall air 121224G

گریل روغنی آنویل – Anvil FTG0900-Gril

گریل روغنی آنویل – Anvil FTG0900-Gril

گریل ذغالی آنویل – Anvil GGL0900

گریل ذغالی آنویل – Anvil GGL0600 Charbroiler

اجاق گریل لوتوس – Lotus Ftlt-610Gs

پودر خمیر پیتزا

سرخ کن فرای مستر – Frymaster H55 Two Fryer

سرخ کن فرای مستر – Frymaster H55 Fryer

سرخ کن وارینگ – Waring WDF1000 Fryer

سرخ کن لوتوس – Lotus F18-94G Fryer

سرخ کن لوتوس – Lotus F225-98G Fryer

سرخ کن کنتاکی بی کی آی

فر پخت ترکیبی OGB 1010

فر پخت ترکیبی امپریال ICVG-1

فر سنگی پیزا مستر PM732

فر پیتزای ریلی زانولی ۰۸٫۵۰

فر پیتزا ریلی زانولی ۱۰٫۷۵

فر پیتزا ریلی ایکس ال تی ۳۲۴۰

فر پیتزای ریلی ایکس ال تی ۲۴۴۰

فر پیتزا ریلی ایکس ال تی ۱۸۳۲