نمایش دادن همه 19 نتیجه

دستگاه اسپرسو سیمونلی مدل آپیا – Simonelli Appia 2 2GR

قهوه ساز سیمونلی پرونتوبار – Simonelli Prontobar

قهوه ساز سیمونلی تالنتو – Simonelli Talento Mix

قهوه ساز سیمونلی تلنتو – Simonelli Talento

قهوه ساز سیمونلی میکروبار – Simonelli Microbar II

دستگاه اسپرسو سیمونلی اورلیا – Simonelli Aurelia II Competizione

دستگاه اسپرسو سیمونلی اورلیا – Simonelli Aurelia II Sem Vol

دستگاه اسپرسو سیمونلی آپیا – Simonelli Appia II

دستگاه اسپرسو سیمونلی اورلیا دیجیت – Simonelli Aurelia II Digit

دستگاه اسپرسو سیمونلی موزیکا – Simonelli Musica

دستگاه اسپرسو سیمونلی آپیا – Simonelli Appia II 

دستگاه اسپرسو سیمونلی اسکار – Simonelli Oscar II

آسیاب قهوه سیمونلی میتوس – Simonelli Mythos Plus

آسیاب قهوه سیمونلی میتوس – Simonelli Mythos Basic

آسیاب قهوه سیمونلی میتوس – Simonelli Mythos One

دستگاه اسپرسو سیمونلی اورلیا – Simonelli Aurelia 1 Competizione

آسیاب قهوه سیمونلی – Simonelli MDX Grinder

آسیاب قهوه سیمونلی – Simonelli MDK Grinder

آسیاب قهوه سیمونلی – Simonelli MDJ Grinder