نمایش دادن همه 17 نتیجه

ماشین اسپرسو لاسپازیاله ۳ گروپ – Laspaziale S5 Gold

ماشین اسپرسو لاسپازیاله تک گروپ – Laspaziale S1 Vivaldi

اسپرسو تک گروپ بیزرا – Bezzera B6000 1g

اسپرسو بیزرا ۲ گروپ – Bezzera B2016 2G

اسپرسو ساز لامارزوکو استرادا – La Marzocco Strada ep

اسپرسو الیت کافه مونفورته – Caffe Monforte Espresso Elite

تومان82,349,809.00

اسپرسو ساز آستوریا پراتیک ۳ گروپ – Astoria Pratic Machine Espresso

دستگاه اسپرسو ۲ گروپ اتوماتیک – Wega IO

ماشین اسپرسو لاسپازیاله ۲ گروپ – Laspaziale S5 EK

اسپرسو ۲ گروپ نیمه اتوماتیک ولا وینتیج – Wega Vela Vintage

اسپرسو ۲ گروپ اتوماتیک پولاریس – Wega Prolaris

اسپرسو ۲ گروپ نیمه اتوماتیک پولاریس – Wega Prolaris

اسپرسو تک گروپ سارا با قهوه ساز فول اتوماتیک

اسپرسو پرلا ۲ گروپ نیمه اتوماتیک – Astoria espersso perla

اسپرسو آستوریا تانیا دو گروپ اتوماتیک – Astoria espersso tanya

اسپرسو دو گروپ آستوریا – Astoria espersso pratic

اسپرسو ۲ گروپ وگا اوریون – Wega Orion Gold