تستر ریلی – Anvil CTK0001

گرمخانه شیشه ای غذا,Anvil HDM0003

خمیر پهن کن – GGF ROLLER S. 40A

فر پیتزا جی جی اف G6-132

فر پیتزا آونی جی جی اف G9-61

سرخ کن امریکن رنج – American Range AF-35/40

فر پیتزا ریلی آرمیک- ITM Pizza Oven

یخچال رویه میز کار فاگور-MSP200 Fagor

یخچال رویه میز کار فاگور-MSP150 Fagor

کالباس بر نو آو – Noaw 300GE Slicer

اجاق ۴ شعله آمریکن رنج – Amarican Range

تصفیه روغن ویتو – Vito 80 Oil Filtration

سالاماندر امپریال – Imparial Isb-36

تستر هاتکو – Hatco TQ 800 Toaster

ساندویچ میکر وارینگ – Waring WPG-250B

خردکن هالد – Hallde Vegetable RG250

خلال کن هالد – Hallde Vegetable RG200

خلال کن هالد – Hallde Vegetable RG100

بردینگ آرمیک – ITM Automatic Beading

دیسپلی آرمیک – ITM Display Warmer

مرینیتور آی تی ام – Marinator ITM

مرینیتور هایپرتک – Hypertech Marinator

مرینیتور کوالیتی – Quality Marinator Qmm40

مرینیتور – Fabristeel Marinator M120