نمایش 1–24 از 36 نتیجه

قهوه ترک ساز شنی

دستگاه اسپرسو سیمونلی اورلیا – Simonelli Aurelia II Competizione

دستگاه اسپرسو سیمونلی موزیکا – Simonelli Musica

دستگاه اسپرسو ویکتوریا وایت ایگل – Victoria Arduino White Eagle

دستگاه اسپرسو سیمونلی آپیا – Simonelli Appia II

دستگاه آسیاب قهوه مازر – Mazzer Super Jolly

اسپرسو ساز لامارزوکو استرادا – La Marzocco Strada MP

اسپرسو ساز لامارزوکو استرادا – La Marzocco Strada ep

اسپرسو ساز دو گروپ سب پرستیژ – Sab Prestige

اسپرسو ساز دو گروپ رویال تکنیکا – Royal Tecnica 2gp

اسپرسو ساز تک گروپ رویال تکنیکا – Royal Tecnica 1gp

اسپرسو ساز تک گروپ رویال واله لونگا – Royal Valelunga

اسپرسو ساز دو گروپ رویال واله لونگا – Royal Valelunga

اسپرسو ساز رویال دیادما – Royal Diadema

اسپرسو ساز دو گروپ رویال سینکرو – Royal Synchro T2

اسپرسو ساز دو گروپ رویال سینکرو – Royal Synchro

اسپرسو ساز دو گروپ رویال کازانوا – Royal Casanova

اسپرسو ساز دو گروپ رویال دوگارسا – Royal Dogaressa

اسپرسو ساز دو گروپ سب جولی – Sab Jolly Coffee Machine

اسپرسو ساز تک گروپ سب جولی – Sab Jolly Coffee Machine

آسیاب قهوه سیمونلی – Simonelli MDX Grinder

آسیاب قهوه سیمونلی – Simonelli MDJ Grinder

آسیاب قهوه سیمونلی – Simonelli MDK Grinder

قهوه ساز سیمونلی تالنتو – Simonelli Talento Mix