نمایش دادن همه 10 نتیجه

اسپرسو تک گروپ بیزرا – Bezzera B6000 1g

ماشین اسپرسو جیمبالی- Lacimbali M27 Re

اسپرسو بیزرا ۲ گروپ – Bezzera B2016 2G

اسپرسو جیمبالی – Lacimbali M39 Classic

دستگاه اسپرسو جیمبالی – Lacimbali M100 HD DT2

دستگاه اسپرسو جیمبالی – Lacimbali M24 Premium

دستگاه اسپرسو جیمبالی – Lacimbali M39 Dosatron

دستگاه اسپرسو ۲ گروپ اتوماتیک – Wega IO

اسپرسو پرلا ۲ گروپ نیمه اتوماتیک – Astoria espersso perla

اسپرسو آستوریا – Astoria Machine Espresso