چتر فضای باز از شما در برابر اشعه های مضر خورشید نظیر اشعه ماورا بنفش محافظت می کند. شما به راحتی می توانید از چتر به سایه مناطق مختلف به نوبه خود از سال می توان آن را۳۶۰ درجه بچرخانید. فشار باد را کاهش می دهد و اجازه می دهد تا حرارت به گردش در آید.جنس پایه از فولاد با پوشش پلی استر استفاده شده است.

997
چتر فضای باز – ۱۰۱۵ ,تجهیزات,تجهیزات فضای باز,تجهیزات هتل


  • به مشاوره و بازدید متخصصین ما برای پروژه درحال تاسیس خود نیاز دارید؟


  • برچسب ها - - - - - - - - - - - - -
    بخشی از پروژه های انجام شده
    مشاهده تجهیزات با تفکیک برند