گاو صندوق هتلی در ابعاد ۱۰٫۵*۲۵*۳۳ و ۴٫۵ کیلوگرم وزن دارد. قابل استفاده در هتل, ادارات و خانه. رمز دهی ۴ تا ۸ رقم همراع با قفل دیجیتال و پیچ شدن به زمین. در صورت ورود رمز اشتباه توسط افراد غیر مجاز به فاصله ۵ دقیقه رمز نمی پذیرد.

519
گاو صندوق هتلی – ۱۱۲۵۳۳ ,تجهیزات,تجهیزات اتاق هتل,تجهیزات هتل


  • به مشاوره و بازدید متخصصین ما برای پروژه درحال تاسیس خود نیاز دارید؟


  • برچسب ها - - - - - - - - - - -
    بخشی از پروژه های انجام شده
    مشاهده تجهیزات با تفکیک برند