• یخساز ۵۰ کیلویی بارلاین – Bar line b 5022
  • slider 20