• ۲۰۱۷-۰۸-۱۲ ۱۶٫۴۶٫۳۹
  • یخساز ۵۰ کیلویی بارلاین – Bar line b 5022
  • slider 20

 

در این صفحه میتوانید بخشی از پروژه های انجام شده توسط گروه صنعتی استیل وان از سال ۱۳۹۳ تا کنون در ضمینه فست فود ، کافی شاپ و رستوران را مشاهده کنید

 

ناممکاندسته بندیسال
قصر الضیافهتهران ، پاسدارانرستوران فرنگی۱۳۹۶
کافه رستوران لومان رویانمازندران ، لومانکافی شاپ۱۳۹۶
کابوکتهرانکافی شاپ۱۳۹۶
مجتمع مادرخوزستان ، دزفولفودکورت۱۳۹۶
سوشی شاپتهران ، جردنرستوران فرنگی۱۳۹۶
راشاتهران ، فاطمیکافی شاپ۱۳۹۶
پریمو پالاسآبادانرستوران۱۳۹۶
ماهی سفیدتهران ، پاسدارانرستوران۱۳۹۶
اربن افهتهران ، شهرک غربکافی شاپ۱۳۹۶
گارنیشتهران ، زعفرانیهکافه رستوران۱۳۹۶
بل کافهتهران ، شهرک غربکافی شاپ۱۳۹۶
بیسترو فلورینتهران ، روف‌گاردن ارگ تجریشکافی شاپ۱۳۹۶
رماتهران ، نیاورانکافی شاپ۱۳۹۵
پاستا و استیک آستهران ، برج میلادکافی شاپ۱۳۹۵
پازلاصفهانرستوران فرنگی۱۳۹۵
مجتمع صبا (شهر فرش)تهرانفودکورت۱۳۹۵
تهیه غذای فارسیتهران ، دولترستوران۱۳۹۵
لیبراتهران ، ولیعصرکافی شاپ۱۳۹۵
سازکدهتهران ، نیاورانرستوران فرنگی۱۳۹۵
کافه آستهران ، برج میلادکافی شاپ۱۳۹۵
۲۰ تیکتهران ، برج میلادفست فود۱۳۹۵
کافه آستهران ، پاسدارانکافی شاپ۱۳۹۵
نوتلا پلاسکرج ، گوهردشتکافی شاپ۱۳۹۵
بازیلتهران ، مطهریفست فود۱۳۹۵
جیلیز ویلیزتهران ، پیروزیفست فود۱۳۹۵
پراگتهران ، متجمع جهانی فردوسیکافی شاپ۱۳۹۵
نوتلا تیخوزستان ، دزفولآبمیوه و بستنی۱۳۹۵
برگر منبندرعباس ، هرمزگانفست فود۱۳۹۵
کافه آب و آتشتهران ، لواساناتکافی شاپ۱۳۹۵
پرسهتهران ، لواساناترستوران فرنگی۱۳۹۵
لوتوسکرج‌ ، جهانشهرتالار۱۳۹۵
سورناکرمانشاهفست فود۱۳۹۵
پومودوراردبیلرستوران فرنگی۱۳۹۵
تمیسگیلان ، تنکابنکافی شاپ۱۳۹۵
آتریناتهران ، شهرک غربرستوران فرنگی۱۳۹۵
بولونیزتوچالرستوران فرنگی۱۳۹۵
مسگیلان ، رشترستوران فرنگی۱۳۹۵
روسینیگیلان ، طالشفست فود و کافی شاپ۱۳۹۵
آرداوازتهران ، شریعتیفست فود۱۳۹۵
گرندبرگرشیرازفست فود۱۳۹۵
باغ تالار اسدمازندران ، تنکابنتالار پذیرایی۱۳۹۵
چوپیتهران ، میدان سپاهفست فود۱۳۹۵
توسینیتهران ، ظفرکافی شاپ۱۳۹۴
برگربارتهران ، پارک ویفست فود۱۳۹۴
لیمتهران ، تجریشکافی شاپ۱۳۹۴
ویست فودتهران ، سید خندانفست فود۱۳۹۴
مجتمع حلال ایرانتهران ، تهرانپارسهتل۱۳۹۴
اتللوتهران ، اختیاریهفست فود۱۳۹۴
ویلووتهران ، شهرک غربکافی شاپ۱۳۹۴
بارساواتهران ، گاندیرستوران فرنگی۱۳۹۴
هرمزبندرعباس ، هرمزگانهتل۱۳۹۴
کوثراصفهانهتل۱۳۹۴
نیکشااصفهانفست فود۱۳۹۴
کنتاکی فود سنترهمدان ، ملایرفست فود۱۳۹۴
گریل کافهمازندران ، نوشهرفست فود۱۳۹۴
سیرنگمازندران ، تنکابنتالار پذیرایی۱۳۹۴
وارنامازندران ، آملفست فود۱۳۹۴
لوتوسگیلان ، لنگرودتالار پذیرایی۱۳۹۴
مریمکیش ، هرمزگانهتل۱۳۹۴
صدفکیش ، هرمزگانهتل۱۳۹۴
لیلیاکرج ، جهانشهرفودکورت۱۳۹۴
اینجوی فودتهران ، نیاورانفست فود۱۳۹۴
گاندوسیستان و بلوچستانفست فود۱۳۹۴
باگروزنجیره ایفست فود۱۳۹۴
دوکخوزستان ، دزفولفست فود۱۳۹۴
باکسخوزستان ، بهبهانفست فود۱۳۹۴
پومودورتبریزرستوران۱۳۹۴
ظفرتبریزفست فود۱۳۹۴
گودوتهران ، ولیعصرکافی شاپ۱۳۹۴
پیتزا مسترتهران ، ولنجکرستوران فرنگی۱۳۹۴
لتیرتهران ، هرویفست فود۱۳۹۴
هرموتهران ، نیاورانرستوران فرنگی۱۳۹۴
فرسیتهران ، عوارضی قمفست فود۱۳۹۴
تی تایمتهران ، نیاورانکافی شاپ۱۳۹۳
کاهوتهران ، شهرک غربفست فود۱۳۹۳
میخوشتهران ، بلوار فردوسفست فود۱۳۹۳
تنورتهران ، بلوار فردوسرستوران فرنگی۱۳۹۳
هیمهتهران ، پونکفست فود۱۳۹۳
آریوتهران ، اکباتانفست فود۱۳۹۳
هالنتهران ، قیطریهرستوران فرنگی۱۳۹۳
ماچیتهران ، ترکمنستانفست فود۱۳۹۳
کیدزلندکرجفست فود۱۳۹۳
برگر چیزمازندران ، ایزدشهرفست فود۱۳۹۳
البراههامارات ، دبیهتل۱۳۹۳
را به راکیش ، هرمزگانرستوران فرنگی۱۳۹۳
خانه کنتاکیکیش ، هرمزگانفست فود۱۳۹۳
گامبرونکیش ، هرمزگانهتل۱۳۹۳
کانیارگرگان ، علی آبادهتل۱۳۹۳
اسپرلوسگیلان ، رشتفست فود۱۳۹۳
اورامانتهران ، شهرک غربکافی شاپ۱۳۹۳
کی اف سیزنجیره ایفست فود۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
برچسب ها - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -